کارت فرستنده ال ای دی linsn ds802

کارت فرستنده linsn ds802 led برای ماژول صفحه نمایش تگ رنگ و کارت کنترل ds802 led برای ماژول صفحه نمایشLED  دورنگ.

DS802 برای صفحه نمایش های LED دو رنگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد و با کارت های گیرنده دیگر Lins کار می کند، از جمله:

RV801,RV901,RV908,RV902…